2020-2021

CURS EN ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ 

I LA SEVA EXECUCIÓ PER

A CLÍNIQUES 


Les clíniques  transmeten infinitat de missatges ja siguin voluntaris o involuntàris. I és precisament en la comunicació -unida al coneixement del factor humà- on es troba l'autèntica diferència.

El contingut del curs és eminentment pràctic i engloba, des del disseny de la pròpia estratègia, el pla global d'actuació individualitzat per a cada cada clínica, fins a les propostes d'execució tàctica.


Va dirigit a propietaris de Clíniques.

Partim de la consideració que totes les especialitats de processos sanitaris son ciències que cuiden, protegeixen i promocionen la salut i no pas un negoci
standard en el qual els consumidors adquireixen bens relacionats amb l'oci o la cultura . Els  serveis que guareixen a les persones o mantenen la seva salut  no tenen component lúdic. Les persones no desitgen patir i cerquen ajut. Aquesta característica enalteix la missió dels qui presteu serveis de salut. Creeu benestar, i el costat humà de la prestació del servei adquireix una dimensió principal. 

La Comunicació sanitària requereix d'estratègies creatives innovadores, equilibrades, impregnades del màxim rigor, humanisme  i seriositat .
Aplicar els  principis del Marketing i la Comunicació  representa millorar el procés -que serà el que avaluarà el pacient-, generar el  benestar esperat , fer sostenible la clínica i atalaiar l' horitzó de les necessitats actuals i futures per anar configurant la teva oferta a la  societat.


No es tracte de fer-te també, especialista en MKT i Comunicació, sinó de coneixel's per a poder aplicar les normes adequades a la teva Clínica
 

OBJECTIUS DEL CURS

Aprendre i entendre el perquè es decideixen unes accions de Comunicació i publicitat i no unes altres. Quines poden ser les propostes de gestió per  donar-se a conèixer a un major nombre de persones, aconseguir notorietat, més visibilitat, atraure i fidelitzar.

Adquirir prou mètode  per a distingir la qualitat professional dels creatius en els àmbits que es precisin   (websites, xarxes, premsa, disseny, fotografia,  audiovisual, decoració....).

Comprendre les necessitats de Comunicació de la clínica, aprendre a planificar l'estratègia i adquirir els coneixements bàsics per adaptar–la amb agilitat a un entorn de canvis.

Què és una Estratègia o Pla de Comunicació

Una Estratègia o pla de Comunicació és un full de ruta, en el que s’estableixen els objectius concrets amb totes les accions creatives i es seleccionen les eines per tal d'aplicar-les i avaluar-les.


EL CURS

 

El curs s’ estructura en 6 mòduls. Durant el curs se us visitarà a la clínica per realitzar un anàlisi professional i poder-vos assessorar millor en cada un dels apartats del mòdul.

En finalitzar el curs tindreu l’ Estratègia de Comunicació  personalitzada, amb un enfoc àgil en el context actual i sereu capaços de comprendre els objectius de les accions creatives que es proposen, quines es poden dur a terme de manera independent i quines han d’implementar-se dins d’un conjunt per a poder obtenir resultats.
Aquesta comprensió us permetrà anar adaptant el Pla de Comunicació als canvis que es produeixin al vostre entorn amb visió de futur.

 

MÒDUL I

Anàlisi
En aquest mòdul es tractaran els paràmetres pels quals es defineix una clínica (col·laboradors, treballadors, entorn, stakeholders...), la identitat corporativa, la comunicació global i l’anàlisi DAFO.

Realitzaràs el check-list del teu negoci, t’ensenyarem a fer un diagnòstic de la situació actual tenint en compte la dimensió cognitiva, projectiva, estructural i mediàtica de la clínica, i aprendràs a analitzar de manera objectiva el posicionament real, la reputació de la teva marca i planificar els reptes.

 

MÒDUL II

 

Brífing
En aquest mòdul s’estudiarà  les dades obtingudes en el Mòdul I que permetran definir els objectius estratègics de la clínica, i s’aplicarà la regla dels S.M.A.R.T.

 

Aprendràs a definir i personalitzar la part estratègica i creativa  de les accions publicitàries per la teva Clínica

 

MÒDUL III

Pla de Comunicació
En aquest mòdul es tractarà de manera més concreta el què és el procés de la Comunicació, el target o  públics objectius, les discrepàncies en el concepte de qualitat, la naturaleza i utilització de les opinions del pacient.
Com es valoren i s’analitzen les marques, tipografia, el seu codi cromàtic...

Realitzaràs un anàlisi de la teva marca i el missatge que transmet, definiràs el teu públic o públics objectius i coneixeràs les variables que influeixen en la rendibilitat. 

Aprendràs a analitzar el teu espai de negoci.

 

MÒDUL IV

 

Pla d’Acció
En aquest mòdul s’analitzaran les pautes per la creació de continguts tant per textos, fotografies, vídeo, music-branding, premsa, etc, i s’estudiaran els paràmetres que marquen la diferència de percepció en els pacients, en missatges molt similars.

 

Aprendràs a definir el missatge que vols transmetre de la teva cínica i escollirem el to i estil de llenguatge més indicat pels teus objectius d’empresa i pels teus pacients.
Aprendràs a realitzar fotografies amb la regla dels dos terços, et donarem  alguns trucs i consells per gravar i produÏr  el teu propi vídeo i per reconèixer la qualitat professional dels serveis creatius que vulguis contractar a tercers.

MÒDUL V

Comunicació Digital
En aquest mòdul s’adquiriran els coneixements sobre la website, les oportunitats de relació a través de les xarxes, els mitjans de comunicació digitals i els problemes del correu brossa.

 

Seleccionaràs diferentes opcions de contingut, les  xarxes socials, plataformes, adequades a les necessitats/oportunitats del teu negoci i la seva continuïtat.
Junts valorarem que et convé per a promocionar-te i comunicar-te amb els teus pacients, i selecionarem els medis digitals i les noves formes de comunicació adequades a la teva clínica. 

Coneixeràs la legislació vigent en la propietat de dominis web i en els drets d'utilització d'imatge i la seva difusió.
 

 

MÒDUL VI

Mètode d' Avaluació - Compromís Social

Coneixereu mètodes d'anàlisi per avaluar el resultat de les accions implementades i com actuar al respecte del resultats d’aquest anàlisi.


En aquest mòdul se us informarà  sobre els ODS (objectius de desenvolupament sostenible, 2030)


En un mes aproximadament, un cop finalitzat el curs,  se t'entregarà el  Pla de Comunicació, individualitzat per la teva clínica i d'acord als continguts treballats, planificats i personalitzats durant el curs. 

 

Direcció : Dra. Aina Mar Arasa Galceran


El professorat està format per professionals de reconeguda trajectoria en Comunicació global, Publicitat i MKT, Comunicació Digital, Disseny, Fotografia, Audiovisual, Periodisme, Cinema y Dret 


Data: de novembre a abril 2020-2021

Horari: dissabtes (1 al mes) de 9,30 a 13,30  i de 15,00  a 17,00 
 

El número de places es limitat


Per a informació prèvia podeu sol·licitar-la a:
peritdental@am57grup.com