CURS D'ESPECIALITZACIÓ EN
PERITATGE ODONTOLÒGIC

A l'Il.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona

Metodologia innovadora orientada de forma professional i directiva cap a l’alumne perquè des d’un primer moment formi part de la realitat pericial.  
 

Resolució de casos pràctics i simulacions de judicis.
 

Pla d’estudis amb visió eminentment pràctica, classes co-teaching i ponents convidats.
 

Bon complement  professional per Odontòlegs i Estomatòlegs.
 

Data        Novembre  a Abril

 

Horari      dissabtes  9,30 h. a 14h i de 15,30h. a 18,00h.

 

Durada    58h (42 presencials i 16 no presencials )