OBJECTIUS

Al Curs d’Especialització en Peritatge Odontològic s’imparteixen els coneixements necessaris, i es treballen les habilitats i tècniques acurades que permeten el.laborar i defensar informes pericials. També s’ensenya a redactar histories clíniques dins el marc legal com a prevenció de possibles denúncies, amb imparcialitat, neutralitat i Responsabilitat Social i Ètica pròpies de la professió d’Odontòleg.

 

S’ensenya què és un Pèrit, les seves funcions, responsabilitats i els camps d’actuació. Així com la Metodologia pericial i les adaptacions als diferents àmbits des del punt de vista teòric i pràctic.
 
En el Curs d'Especialització en Peritatge Odontològic s’aprèn a:           

 

• El.laborar un informe pericial, l’estructura i redacció.        
  
• Conèixer el marc legislatiu que afecta a l’activitat pericial i les diferents situacions de                              responsabilitat professional com a Odontòleg i com a pèrit (danys derivats de…).

 

• Defensar adequadament i de manera pràctica l’informe pericial en un judici, l’anàlisi i les formes        d’avaluació de les respostes.           

• Conèixer el Marc Jurídic autonòmic, estatal i europeu en peritació odontològica.