PREU I MATRICULA

Import  del curs  1.575€
 

Reserva de plaça
   • El nombre de places està limitat degut a l’estructura del curs
   • L’adjudicació de places es farà per ordre d’inscripció a partir de la recepció de la

     transferència bancària.
   
Es pot realitzar la preinscripció a traves de la web.

Tràmits de matriculació

   • dates: del 15 de juny al 25  d'octubre

   • Sol·licitud d’inscripció a través de la web
   • Matriculació : enviar e-mail a  peritdental@am57grup.com  acompanyada d’una  fotocopia del  títol         d’Odontòleg o Estomatòleg o fotocopia de col·legiat, fotografia i comprovant del pagament.

 

Forma de Pagament
Pagament per transferència bancària en un sol pagament.

 

Cancel·lacions

L’anul·lació d’inscripcions amb un termini inferior als 15 dies abans del començament del màster no donarà dret a la devolució de l’import. Qualsevol anul·lació efectuada amb anterioritat a aquesta data tindrà una retenció del 25% per despeses d’organització.