PROGRAMA

El curs s’estructura en 6 mòduls.

MÒDUL I
novembre de 9,30h. a 18,00h
  

Antecedents, història i funcions del Pèrit 

En aquests mòdul es tractaran els aspectes generals del peritatge, els seus antecedents i  història, tipus de Pèrits,  funcions del Pèrit i la seva actuació en la Jurisdicció civil, penal, laboral i militar.
Realització d’un cas pràctic.



MÒDUL II
decembre de 9,30h. a 18,00h

 

Història Clínica dins del marc legal 

En aquests mòdul es tractaran els detalls necessaris per a realitzar una bona història clínica que protegeixi l’Odontòleg davant d’una possible demanda de responsabilitat professional.
 

Informe pericial, definició  i contingut 

En aquests mòdul es descriurà la importància de l’informe pericial, com s’ha d’el.laborar i la seva estructura.
Realització d'un cas pràctic

 


MÒDUL III

gener 9,30h. a 18,00h
  

Informe pericial, definició  i contingut 

En aquests mòdul es descriurà la importància de l’informe pericial, com s’ha d’el.laborar i la seva estructura.
Realització d'un cas pràctic



MÒDUL IV
 febrer 9,30h. a 18,00h

 

Procés judicial 

En aquests mòdul s’examinaran les diverses reclamacions judicials, la  seva resposta  per part del professional Odontòloleg i les diferents posicions que poden tenir els Pèrits.
Realització d’un cas pràctic



MÒDUL V
març  de 9,30h. a 18,00h
   
Drets, obligacions i responsabilitats del Pèrit 

S’explicaran les obligacions d’un Pèrit dental davant del jutge i la responsabilitat com a parts actuants

Realització d’un examen.



MÒDUL VI
abril de 9,30h. a 18,00h

Peritatge internacional 

Es tractaran les funcions pericials i les diferencies entre les jurisdiccions judicials internacionals. 

Simulació d'un Judici.
Correcció de l’examen.

Entrega de diplomes.

DIRECCIÓ I PROFESSORAT

Dra. Aina Arasa, Odontòloga
Pepe Fajula, Advocat